ಜೋಕರ್ ಮಾಲ್ವೇರ್ : ಈಗಲೇ ಈ ಆಪ್ಸ್ uninstall ಮಾಡಿ

ಜೋಕರ್ ಮಾಲ್ವೇರ್: ಈಗಲೇ ಈ ಆಪ್ಸ್ uninstall ಮಾಡಿ , ಮಾಲ್ವೇರ್ ಸೋಂಕಿಗೆ ಒಳಗಾದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳು

09 Comments

  • ಾರ್ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವೀಕ್ಷಕ ,ನೀವು ಹಾಕುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತ ಬಂದಿದಿನಿ . ನಿಮ್ಮ ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಡಿಯೋಗಾಗಿ ನಾ ಕಾಯುತಿರುವೆ . ಕೆಲವೊಂದು ತಿಳಿಯಾದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನೀವು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿರುವಿರ , ... ಆದರಿಂದ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುವೆ , Fitness band ಅನ್ನು ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ use ಮಾಡುವವರಿಗೆ ನೀಡಿ , ಆ lucky winner ಗೆ ನನ್ನ ವಂದನೆಗಳು .

  • ಾರ್ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವೀಕ್ಷಕ ,ನೀವು ಹಾಕುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತ ಬಂದಿದಿನಿ . ನಿಮ್ಮ ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಡಿಯೋಗಾಗಿ ನಾ ಕಾಯುತಿರುವೆ . ಕೆಲವೊಂದು ತಿಳಿಯಾದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನೀವು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿರುವಿರ , ... ಆದರಿಂದ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುವೆ , Fitness band ಅನ್ನು ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ use ಮಾಡುವವರಿಗೆ ನೀಡಿ , ಆ lucky winner ಗೆ ನನ್ನ ವಂದನೆಗಳು .

  • Superbbb

  • Sir nanu village boy college student b.com 3rd year nange army selection hagbeku anta tumba dream eide hadke niv smart watch gift hagi keltideni sar 9986651750

  • Sir nanu village boy college student b.com 3rd year nange army selection hagbeku anta tumba dream eide hadke niv smart watch gift hagi keltideni sar 9986651750

  • Dhanyavadhagalu

  • Thank you for good information

  • I dont have any of those appes bro thank you

  • ಧ್ಯ ಈ ಯಾವ ಆ್ಯಪ್ ನನ್ನ ಬಳಿ ಇಲ್ಲ...!!

Leave a comment